Προκηρύξεις

Επιλέξτε μια προκήρυξη από την παρακάτω λίστα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
και να υποβάλετε το βιογραφικό σας:31/01/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υποβολή Βιογραφικού

10/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Υποβολή Βιογραφικού

11/05/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Υποβολή Βιογραφικού

31/07/2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Υποέργο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA»
Υποβολή Βιογραφικού