Προκηρύξεις

Επιλέξτε μια προκήρυξη από την παρακάτω λίστα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
και να υποβάλετε το βιογραφικό σας:31/01/2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υποβολή Βιογραφικού

10/10/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Υποβολή Βιογραφικού

08/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μία (1) θέση Μοριακού Βιολόγου (ΜΒΜΘ_1), Δύο (2) θέσεις Βιολόγου (ΒΛΜΘ_2), Μία (1) θέση Βιοχημικού (ΒΧΜΘ_3) με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Υποβολή Βιογραφικού

11/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΔΥ
Υποβολή Βιογραφικού

18/12/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Μία (1) θέση βιολόγου, βιοχημικού ή αντίστοιχου επιστήμονα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ποιοτικός έλεγχος κολυμβητηρίων» με αντικείμενο την εκτέλεση μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα ύδατος
Υποβολή Βιογραφικού